300 تروریست داعشی از فلوجه فرار کردند

عراق93,فلوجه

تهران - ایرنا - عضو شورای استانداری الانبار عراق گفت: بیش از300 تروریست داعشی به همراه برخی سرکردگان این گروه از فلوجه فرارکردند.

به گزارش خبرگزاری 'کنوزمیدیا'، 'عذال فهداوی' روز شنبه افزود: این تروریست ها از فلوجه خارج و به سمت مقصد نامعلومی گریخته اند.

وی توضیح داد: نیروهای عشایر برای حمله به شهر و پاکسازی فلوجه آماده شده اند.

گروه تروریستی داعش که با حمایت غرب و برخی از کشورهای عربی منطقه ایجاد شده در سوریه و عراق مرتکب جنایات هولناکی شده است.

خاورم**632**1010
کد N500452