۰
با تصویب هیئت وزیران؛

آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارت سازمان اوقاف و امور خیریه اصلاح شد

  • ۳۰بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
دولت

افتتاح حساب بانکی به نام موقوفات و اماکن متبرکه با معرفی اداره اوقاف و امور خیریه در یکی از بانکها الزامی است و عملیات مالی باید در سامانه مربوط ثبت گردد.

با تصویب هیئت دولت ماده (24) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارت سازمان اوقاف و امور خیریه اصلاح شد.

به گزارش ایلنا، هیئت وزیران در جلسه 93.6.5 به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد و به استناد ماده (17) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه-مصوب 1363- ماده (24) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارت سازمان اوقاف و امور خیریه موضوع تصویب نامه شماره 95270 مورخ 65.2.22 را اصلاح کرد.

در ماده 24 آمده است: با توجه به اینکه حفظ موقوفات از وظایف متولیان است و اموال وقف باید از اموال شخصی متولی جدا و متمایز باشد، متولیان و امنای موقوفات و اماکن متبرکه و ادارات اوقاف و امور خیریه محل مکلفند نسبت به ثبت و بروزرسانی اطلاعات جامع موقوفات و بقاع متبرکه از قبیل مشخصات کامل موقوفه و رقبات وقفی و متصرفین آن، نیات واقفین و نحوه مصرف درآمد موقوفه، عملکرد و رخدادهای مالی موقوفات در بانک اطلاعات جامع موقوفات اقدام نمایند.

همچنین بر اساس تبصره این ماده افتتاح حساب بانکی به نام موقوفات و اماکن متبرکه با معرفی اداره اوقاف و امور خیریه در یکی از بانکها الزامی است و عملیات مالی باید در سامانه مربوط ثبت گردد. در مورد موقوفات و اماکنی که از طرف سازمان برای آنها امین یا امنایی منصوب شده است، حساب مذکور با امضا مشترک امین یا امنا و رییس اداره اوقاف و امور خیریه محل خواهد بود.

این مصوبه در تاریخ 93.6.12 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.