حزب الله لبنان خواستار تقویت وحدت میان گروه های فلسطینی شد

حزب الله لبنان,جنبش فتح,فلسطین

بیروت – ایرنا – حزب الله لبنان خواستار تقویت وحدت ملی و همکاری بین گروه های فلسطینی برای مواجهه با هرگونه چالش و تهدیدی شد.

به گزارش ایرنا، یک هیات از جنبش فتح به ریاست « رفعت شناعه» مسئول دفتر این جنبش در لبنان با « حسن حب الله» مسئول پرونده فلسطین در حزب الله دیدار و گفت وگو کرد.

دو طرف در این دیدار در باره آخرین تحولات در صحنه فلسطین و پیامدهای جنگ 51 روزه دشمن صهیونیستی علیه نوارغزه گفت وگو کردند.

دو طرف بر اهمیت تقویت وحدت ملی میان گروه ها و ملت فلسطین برای مقابله با هرگونه چالش و تهدیدی در مرحله آینده تاکید کردند.

خاورم ** 1324
کد N498777