آمادگی مردم یمن برای تظاهرات گسترده در صنعا

آفریقا و خاورمیانه

منابع یمنی از آمادگی مردم برای برگزاری تظاهرات گسترده در صنعا پس از ادای نماز جمعه خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، هزاران نفر از معترضان یمنی در حال آمادگی برای برگزاری تظاهرات گسترده پس از شرکت در مراسم نماز جمعه در صنعا و دیگر مناطق یمن هستند.

این در حالی است که روز گذشته بر اثر انفجار یک بمب در محل برگزاری تظاهرات ضد دولتی در استان عمران در شمال یمن دهها نفر شهید و زخمی شدند.