45 صلحبان سازمان ملل آزاد شدند

النصره,آزادی 45 صلحبان سازمان ملل,آزاد

تهران - ایرنا - خبرگزاری فرانسه روز پنج شنبه در خبری فوری از بیروت به نقل از گروه های حقوق بشری اعلام کرد که گروه ترویستی جبهه النصره 45 صلحبان سازمان ملل را آزاد کرد.

این گزارش به نقل ازگروه حقوق بشری سوری اعلام کرد که این گروه تروریستی وابسته به القاعده 45 صلحبان سازمان ملل را روزپنجشنبه آزاد کرد.

'رامی رحمام' مدیر گروه ناظر حقوق بشر سوری مستقر درلندن به فرانس پرس گفت که گروه تروریستی جبهه النصره ظهر امروز این صلحبانان را که دو هفته قبل درجولان ربوده بود آزاد کرد.

یادآور می شود این گروه تروریستی صلحبان کلاه آبی که همگی اهل فیجی بودند دربلندی های جولان به گروگان گرفته بود وامروز آنها را درهمان نقطه در شهر قنیطره در بلندی های جولان آزاد کرد.

رسانام**1378**1859
کد N497259