تظاهرات مردمی علیه تصمیم ناتو برای احداث مرکز لجستیک در اسلواکی

آمریکا اروپا

هزاران  نفر از مردم اسلواکی برعلیه تصمیم ناتو برای احداث مرکز لجستیکی و انبار مهمات در شمال این کشور به خیابان ها آمدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روزنامه ازمه چاپ اسلواکی، هزارن نفر از اهالی شهر پوپراد در شمال این کشور در اعتراض به تصمیم ناتو برای احداث مرکز لجستیکی و انبار مهمات در حوالی این شهر به خیابان ها آمدند.

نه تنها ساکنان این شهر بلکه مقامات محلی نیز نسبت به این تصمیم معترض هستند. آنتون دانکو شهردار پوپراد با انتقاد از دولت اسلواکی برای توافق با ناتو برای احداث این مرکز نظامی گفت: چرا ما باید خبر احداث این مرکز نظامی در شهر خود را بعد از توافق دولت با ناتو و از طریق رسانه ها دریافت کنیم؟

لازم به توضیح است در نشست هفته پیش ناتو در ولز، آندری کیسکا رئیس جمهور اسلواکی برای تاسیس این مرکز نظامی با مقامات ناتو به توافق رسید.

تاکنون مقامات رسمی دولت اسلواکی واکنشی به اعتراضات مردمی نداشته اند.

شهر پوپراد با حدود پنجاه هزار نفر جمعیت در شمال کشور اسلواکی قرار دارد. عمده درآمد این شهر از طریق جهانگردی است و احداث این مرکز در این شهر این صنعت پر رونق با تهدید جدی مواجه خواهد کرد.