وزارت کشور مصر:

یک شبکه تروریستی جدید در مصر کشف شد

آفریقا و خاورمیانه

19/06/1393 21:03

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، هانی عبداللطیف سخنگوی وزارت کشور مصر اعلام کرد: دستگاههای امنیتی مصر یک شبکه تروریستی جدید را که به دنبال اقدامات خصمانه علیه مصر بود، کشف کرده اند.

وی افزود: اعضای این شبکه قصد حمله به مراکز عبادی، تاسیسات مهم، مراکز پلیس و ارتش را داشتند.

سخنگوی وزارت کشور مصر از ادامه جنگ علیه تروریسم و برقراری امنیت و ثبات برای شهروندان مصری در راستای ثبات و سازندگی خبر داد.