در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر انجام شد

امضای دو یادداشت تفاهم همکاری بین ایران و تاجیکستان

وزیر کشور ایران و رییس آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، روان‌گردان و پیش‌سازها، موافقت‌نامه امنیتی و دو یادداشت تفاهم‌ همکاری امضا کردند.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)،عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و دبیر ستاد مبارزه با قاچاق و رستم نظرزاده رییس آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان تفاهم همکاری در زمینه مبارزه با مواد مخدر امضا کردند.

به گزارش ایسنا، ایران و تاجیکستان با توجه به روند رو به گسترش کشت، تولید و مصرف مواد مخدر و روان‌گردان‌ها و تاثیر مخرب آن بر بنیان‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جوامع، این یاداشت تفاهم را در چارچوب مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی ناظر بر کنترل مواد مخدر و با اعتقاد به اهمیت همکاری و هماهنگی در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و احترام کامل به اصول حاکمیت ملی دولت‌ها و تمامیت قلمرو ارضی طرفین و اصل عدم مداخله در امور داخلی این امضا کردند.

هدف از این یاداشت تفاهم همکاری در زمینه مبارزه با تولید،قاچاق،مصرف غیر قانونی مواد مخدر، روان‌گردان و پیش‌سازهاست.

مبادله اطلاعات عمومی و اطلاعات عملیاتی در مورد مسیرها و شیوه‌های عمل قاچاقچیان، فعالیت شبکه‌ها و سران باندهای قاچاق مواد مخدر، مبادله اطلاعات و انتقال تجارب در مورد اقدامات و برنامه‌های اثرگذار در زمینه کاهش عرضه و تقاضای مواد مخدر، همکاری برای دسترسی و بکارگیری ابزارهای نوین فنی و برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه مبارزه با مواد مخدر، انتقال تجارب از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی و تکمیل دوره‌های تخصصی در عرصه‌های کاهش آسیب و کاهش تقاضا و انجام پژوهش‌های مشترک جهت جلوگیری از اعتیاد از جمله مفاد این یادداشت تفاهم است.

این یادداشت تفاهم در 15 ماده تنظیم شده و به مدت 5 سال لازم الاجرا است.

همچنین موافقت‌نامه امنیتی ایران و تاجیکستان توسط وزرای کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان امضا شد. این دو سند در مراسمی با حضور روسای جمهور دو کشور امضا و مبادله شده است.

انتهای پیام

کد N495971