مجید نامجو در جمع خبرنگاران:

وزارت نیرو در دولت دهم در حال ورشسکستگی بود

سیاست داخلی

امیدوارم دولت یازدهم بتواند از عهده کارها بر بیاید و بحمدلله کارها در این دولت هم به خوبی در حال پیگیری است.

وزیر نیروی دولت دهم بحث در حال ورشستگی این وزارتخانه در دوران تصدی خود را تائید کرد و گفت:وزارت نیرو، وزارت بسیار بزرگی است اما مسئله بدهی ها دیر زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نامجو وزیر نیروی دولت احمدی‌نژاد در حاشیه مراسم ترحیم پدر حیدر علی مصلحی وزیر سابق اطلاعات، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا درست که وزارت نیرو دولت دهم درحال ورشکستگی بود، گفت: بله این موضوعات بوده است. بالاخره وزارت نیرو وزارت بسیار بزرگی است اما مسئله بدهی ها دیر زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.

وی اضافه کرد: وزارت نیرو کاری نیست که بشود آن را متوقف کرد و با همه سراسر کشور در ارتباط است و نمی‌شود آن را معطل کرد.

وزیر نیرو دولت دهم ادامه داد: امیدوارم دولت یازدهم بتواند از عهده کارها بر بیاید و بحمدلله کارها در این دولت هم به خوبی در حال پیگیری است.

کد N495823