نمازجمعه بازهم به «دانشگاه تهران» برگشت؛

اقامه نمازجمعه این هفته تهران به امامت آیت‌الله موحدی‌کرمانی

سیاست داخلی

مراسم این هفته از ساعت 11:20 با قرائت زیارت آل‌یاسین و حدیث شریف کساء به شکرانه سلامتی رهبر معظم انقلاب آغاز می‌شود و سپس حسن رحیم‌پور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، چهارمین سری از سلسله مباحث مفهوم‌شناسی بازار اسلامی و اقتصاد مقاومتی در شعار امسال را پیش از خطبه‌ها ایراد می‌کند.

نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته تهران به امامت آیت‌الله موحدی‌کرمانی در دانشگاه تهران اقامه خواهد شد.

به گزارش ایلنا، نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته تهران به امامت آیت‌الله موحدی‌کرمانی در دانشگاه تهران اقامه خواهد شد.

مراسم این هفته از ساعت 11:20 با قرائت زیارت آل‌یاسین و حدیث شریف کساء به شکرانه سلامتی رهبر معظم انقلاب آغاز می‌شود و سپس حسن رحیم‌پور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، چهارمین سری از سلسله مباحث مفهوم‌شناسی بازار اسلامی و اقتصاد مقاومتی در شعار امسال را پیش از خطبه‌ها ایراد می‌کند.

کد N495257