معاون ستاد کل نیروهای مسلح:

غربی‌ها صلاحیت اظهارنظر درباره حقوق بشر ایران را ندارند

سیاست داخلی

هم اکنون اتحادیه اروپا تحت تأثیر امریکا و صهیونیزم بین‌الملل میلیون‌ها انسان را در آفریقا، آسیا و سایر نقاط جهان، با تحریم‌های غذایی و دارویی و نیز هجمه‌های فرهنگی و سیاسی تحت فشار اذیت و آزار و قرار داده است.

معاون ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به عملکرد آشفته غربی‌ها در عرصه رعایت حقوق انسان‌ها گفت: غربی‌ها‌ صلاحیت ندارند درباره حقوق بشر ایران صحبت کنند.

به گزارش ایلنا، سردار سید مسعود جزایری در سخنانی با تبیین عملکرد امریکا و غربی‌ها در زمینه حقوق بشر اظهار داشت: جنایات و آدم‌کشی‌هایی که طی سال‌های گذشته، حضور مستقیم و یا مشارکت کشورهای اروپایی و آمریکا بوقوع پیوسته است به حدی دردناک و ضد انسانی است که گفتگوی غرب در مورد حقوق بشر را تبدیل به تراژدی تاریخ کرده است.

وی افزود: هم اکنون اتحادیه اروپا تحت تأثیر امریکا و صهیونیزم بین‌الملل میلیون‌ها انسان را در آفریقا، آسیا و سایر نقاط جهان، با تحریم‌های غذایی و دارویی و نیز هجمه‌های فرهنگی و سیاسی تحت فشار اذیت و آزار و قرار داده است.

سردار جزایری با تاکید بر اینکه براساس اسناد و شواهد موجود، در حال حاضر غرب یکی از دوران‌های سخت و آشفتگی خود در رعایت حقوق انسان‌ها می‌گذارند و آمار حاکی از مشکلات عدیده اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در این زمینه است، تصریح کرد: امروز بر کسی پوشیده نیست که اندیشه اومانیسم به پایان خود رسیده و بسیاری قوانین و مقررات با منشاء لیبرال دمکراسی، انسان امروزی را با پوچ‌گرایی روبرو کرده است. لذا اروپا و آمریکا فاقد صلاحیت برای ورود در عرصه حقوق بشر و رفتار مبتنی بر آموزه‌های دین مبین اسلام است.

رییس ستاد تبلیغات دفاعی کشور خاطرنشان کرد: یکی از راهبردهای دشمن در جنگ نرم، مشغول سازی ایران به موضوعات مختلف و ابهام‌آفرینی در مورد نگاه اسلام به انسان و موقعیت حقوق بشر در کشورمان است. این در حالی است که از قبل مشخص بود چنانچه دشمن در مصاف هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران به پایان راه برسد، موضوع دیگری از جمله مسأله حقوق بشر را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

معاون ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه به هیچ وجه اجازه ورود غرب به موضوع حقوق بشر و امثال آن به اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها داده نخواهد شد، گفت: چگونه ممکن است اجازه داده شود دولت‌های اروپایی که بر خلاف نص صریح همه ادیان الهی کشتار انسان‌ها را جایز می‌دانند و هر روز که می‌گذرد بی‌بند و باری و فساد اخلاقی، روابط‌ نامشروع و همجنس‌گرایی در میان آنها بیشتر رواج می‌یابد، حق اظهار نظر و مذاکره پیرامون رعایت حقوق انسان‌ها را داشته باشند.

معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی کشور در پایان تصریح کرد: قطعاً مسؤلین کشور، روحانیت معظم، خبرگان، کارشناسان و آحاد مردم اجازه چنین مداخله‌ای را به خارجی‌ها نخواهند داد.

کد N494969