آزمایش موشکی صهیونیست‌ها برای مقابله با موشک "شهاب سه" شکست خورد

ایران در جهان

منابع صهیونیستی از شکست آزمایش موشکی "هتز 2" که یکی از امیدهای اصلی تل‌آویو برای مقابله با موشک شهاب سه ایران است، خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، منابع صهیونستی امروز به شکست پرتاب موشک ضدموشک هتز 2 که از پایگاه نظامی "بلماخیم" در مرکز فلسطین اشغالی پرتاب شده بود خبر دادند.

بنابراین گزارش، در پرتاب این موشک وزارت جنگ رژیم صهیونیستی و سرویسهای امنیتی آمریکا مشارکت داشته اند.

این آزمایش موشکی با هدف مقابله با موشکهای از نوع MDA انجام شده که صهیونیستها از آن به عنوان تهدیدی برای آینده خود نام می برند.

منابع امنیتی تاکید کردند که یکی از نگرانی‌های اصلی رژیم صهیوینستی در شرایط فعلی پرتاب موشکهای شهاب سه ایرانی است و این آزمایش دقیقا برای امکان سنجی هدف قرار دادن این نوع موشکها بوده است.