روسیه: تحریم های ضدروسی غرب بر همکاری های تهران و مسکو اثر ندارد

روسیه,الکساندر نواک,ریانوستی

تهران– ایرنا– ˈالکساندر نواکˈ وزیر انرژی روسیه گفت که بعید است تحریم های غرب علیه روسیه بر برنامه های این کشور برای تقویت همکاری با ایران در زمینه انرژی تاثیر بگذارد.

به گزارش خبرگزاری روسی ریانوستی، نواک که در تهران به سر می برد، امروز پس از دیدار با 'جمید چیت چیان' همتای ایرانی خود، تحریم های غرب علیه روسیه و همکاری مسکو با تهران را دو موضوع مستقل و بی ارتباط با یکدیگر ارزیابی کرد.

نواک همچنین گفت: 'ما از مدت ها قبل در حال همکاری و گسترش مناسبات خود در چارچوب منافع دوجانبه هستیم.'

وزیر انرژی روسیه توضیح داد که ایران و روسیه به اجرای پروژه هایی در بخش های برق، نفت و همچنین در زمینه همکاری هسته ای غیرنظامی ادامه خواهند داد.

نواک گفت: شرکت های روسی و ایرانی در زمینه صنایع انرژی و پروژه های مشترک همواره همکاری فعالانه ای داشتند. در نتیجه، موضوع تحریم ها در این بخش جای گفت و گو ندارد و همکاری های دو کشور قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را نیز نقض نمی کند.

ریانوستی افزود: تهران و مسکو در اوایل ماه اوت گذشته یادداشت تفاهم پنج ساله ای مبنی بر تقویت همکاری اقتصادی دوجانبه امضا کردند.

رسانام **1302**
کد N493571