همراه با تصاویر/

حمله افراد مسلح وابسته به دولت یمن به معترضین/دهها نفر شهید و زحمی شدند