تمرد ارتش در مقابل دولت یمن/

پیوستن نیروهای امنیتی به معترضان در صنعا

آفریقا و خاورمیانه

یک منبع نظمی بلند پایه از پیوستن دهها نفر از نیروهای امنیتی یمن به صف معترضان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال تشدید اعتراضات ضد دولتی در یمن، روزنامه یمنی "الشارع" به نقل از یک منبع نظامی بلند پایه اعلام کرد که دهها نفر از نیروهای امنیتی یمن به صف معترضان در صنعا پیوسته اند.

بر اساس این گزارش، فرماندهی وزارت دفاع یمن یکشنبه شب فرمانی را در خصوص استقرار نیروهای امنیتی یمن در منطقه الجراف که تحت کنترل حوثیها در آمده صادر کرد اما تعداد بسیاری از نیروهای ذخیره ارتش یمن از اجرای این امر سر باز زده و اعلام کردند که قصد ندارند در صف مقابل حوثیها و معترضین قرار بگیرند.

این منبع افزود: خودداری نیروهای امنیتی از مقابله با حوثیها خشم "عبدربه منصور هادی" رئیس جمهوری یمن و وزیر دفاع را بر انگیخته است و آنها را غافلگیر کرده است.

وی همچنین افزود که نیروهای امنیتی از وجود فساد در میان فرماندهان ارتش به ستوه آمده اند که این امر منجر به پیوستن آنها به صفوف اعتراضات ضد دولتی شده است.

با حمله شبه نظامیان وابسته به دولت یمن به معترضان ضد دولتی در صنعا طی روزهای اخیر و به تبع آن تشدید تحصنها در پایتخت یمن، مرحله جدیدی در اعتراضات ضد دولتی یمن آغاز شده است.