لاریجانی در همایش بین المللی علمای اسلام

به گل نشاندن امت اسلامی برنامه تشکیل رژیم صهیونیستی بود/ مسئله فلسطین محدود به یک جغرافیای خاص نیست

مجلس

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تئوری تشکیل رژیم صهیونیستی تنها این نبود که مردم فلسطین را از سرزمین‌شان بیرون کند گفت: به گل نشاندن امت اسلامی یکی از دلایل تشکیل رژیم صهیونیستی بود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش بین المللی علمای اسلام در حمایت از مقاومت اسلامی فلسطین با پر غصه خواندن مسئله کشتار مردم فلسطین و تجاوزارت رژیم صهیونیستی گفت: در این موضوع عبرت های مختلفی وجود دارد و از درون این بررسی ها می توان فهمید امروز چه راهی را می توان دنبال کرد.

وی افزود: در بین امت اسلامی بخصوص نخبگان باید روشن شود که مسئله فلسطین محدود به یک جغرافیای خاص نیست.

لاریجانی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی را به وجود نیاوردند که فلسطینی ها از مرزهایشان دور کنند بلکه پشت تشکیل این دولت طراحی بزرگتری بوده ادامه داد: هدف تحقق این رژیم هنوز روشن نشده است، مشکلی که وجود دارد این مسئله است از این رو برخی کشورها فکر می کنند اگر با اسرائیل کنار بیایند می توانند منافع فلسطین را تامین کنند.

رئیس مجلس گفت: تئوری که منجر به تشکیل رژیم صهیونیستی شد این نبود که فلسطینی ها ر ا بیرون کنند و یک دولت تشکیل شود بلکه این دولت ماموریت داشت و آن این بود که به خاطر سابقه تمدن و اتحاد بین مسلمانان وضعیت مسلط شدن به غرب وجود دارد بنابراین باید بین آنها حائلی به وجود آید.

لاریجانی گفت: یک برنامه برای به گل نشاندن امت اسلامی تشکیل رژیم صهیونیستی بود، ما امروز با برخوردهای تاکتیکی در مسئله فلسطین مواجه هستیم.

لاریجانی گفت: برخی کشورگشایی ها در خاورمیانه بستری برای رکود غرب شد و یا گرایش های ملی گرایی خود عامل نفوذ انگلیس و غرب به جریان امت اسلامی شده است.

وی افزود: جریان های ملی گرایی اگر در طول تفکر اسلامی قرار گیرند می توانند امت اسلامی را کمک کنند اما ملی گرایی ساختار غرب موجب تفرقه در امت اسلامی می شود.

این مطلب ادامه دارد...