آیت‌الله اراکی در همایش بین‌المللی علمای اسلام مطرح کرد:

شکیل اتحادیه جهانی فراگیر علمای مقاومت علیه صهیونیست

سیاست داخلی

امروز مقاومت فلسطین نیازمند وحدت جهانی است که بتواند رژیم صهیونیستی را سرنگون کند/امت واحده اسلامی باید قدم اول خود را که همان مسلح کردن کرانه باختری است برای این هدف بردارد و بتواند در راه آزاد سازی سراسر فلسطین خود را آماده کند.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی پیشنهاد شکیل اتحادیه جهانی فراگیر علمای مقاومت علیه صهیونیست را مطرح کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، آیت‌الله محسن اراکی در همایش بین‌المللی علمای اسلام در حمایت از مقاومت فلسطین گفت:جهان اسلام وارد یک پیکار فراگیر شده است که این پیکار فراگیر در دو شاخه صهیونیست و شاخه نوین آن تکفیر در حال جریان است.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ادامه داد: این جنگ فراگیر را استکبار علیه جهان اسلام راه انداخته است و اقتضاء می‌کند که در این زمان نخبگان و علمای اسلام در سطح واحدی علیه این دو جبهه متمرکز شوند.

اراکی با بیان این که امروز ما باید وحدت خود را حفظ کنیم گفت: امروز مقاومت فلسطین نیازمند وحدت جهانی است که بتواند رژیم صهیونیستی را سرنگون کند.

اراکی اضافه کرد: ما از مرحله گذشته عبور کردیم و وارد مرحله جدیدی شده‌ایم. مرحله دیروز مقاومت بود و مرحله جدید سرنگونی است و این سرنگونی باید به ریشه رژیم صهیونیستی ختم شود.

دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: امت واحده اسلامی باید قدم اول خود را که همان مسلح کردن کرانه باختری است برای این هدف بردارد و بتواند در راه آزاد سازی سراسر فلسطین خود را آماده کند.

اراکی گفت:ما با این حرکت وارد مرحله جدیدی از تمدن اسلامی شده‌ایم که خداوند در کتاب خود نیز به آن اشاره کرده است.

دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌های خود اشاره کرد: که این همایش باید دو نتیجه گیری مهم داشته باشد که یکی از آن نتیجه گیری ها باید تشکیل اتحادیه جهانی فراگیر علمای مقاومت در سراسر جهان علیه صهیونیست و استکبار جهانی باشد و نتیجه دوم این اتحاد باید بتواند به صورت عملیاتی امکانات دنیای اسلام را درجهت کمک به قربانیان صهیونیست و فتنه فراگیر تکفیر بسیج کند.

وی در پایان گفت: امیدوارم این همایش بتواند به این دو نتیجه اساسی ختم شود و ما بتوانیم شاهد وحدت علمای اسلام باشیم.

کد N492368