پارلمان عرق امروز به کابینه حیدر العبادی رای اعتماد می دهد

آفریقا و خاورمیانه

نشست پارلمان عراق برای اعطای رای اعتماد به وزیران پیشنهادی حیدر العبادی امروز برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "سلیم الجبوری" رئیس پارلمان عراق اعلام کرد که امروز، نشست این پارلمان برای اعطای رای اعتماد به وزیران پیشنهادی "حیدر العبادی" مامور تشکیل کابینه جدید عراق تشکیل می شود.

این در حالی است که تنها دو روز به پایان مهلت تشکیل دولت جدید عراق توسط حیدر العبادی باقی مانده است.