عکس / نمایی از بارگاه امام رضا؛ 43 سال قبل

کد N489311