در واکنش به اظهارات رئیس جمهور یمن: 

افخم: ایران همواره خیر خواه یمن بوده است 

سیاست خارجی

سخنگوی وزارت امور خارجه  با تاکید براینکه ایران  همواره خیر خواه یمن بوده و از وحدت، ثبات واستقرار در این کشور حمایت کرده خاطر نشان کرد: استمرار همفکری و مشارکت همه احزاب، گروه ها و جریان سیاسی و اجتماعی در روند سیاسی و هوشمندی مردم فهیم یمن امنیت و ثبات را به این کشور باز خواهد گرداند.

 به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم، سخنگوی وزرات امور خارجه با اشاره به اظهارات رئیس جمهور یمن در خصوص کشورمان اظهار داشت: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر پایه عقلانیت و اعتدال، تعامل با کشورها ، عدم دخالت در امور داخلی آنان، مبارزه با خشونت ، افراطی گری، تروریسم، طائفه گرایی و حمایت از مطالبات مشروع و مسالمت آمیز استوار است.

افخم با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره خیر خواه یمن بوده و از وحدت، ثبات و استقرار در این کشور حمایت کرده خاطر نشان کرد: استمرار همفکری و مشارکت همه احزاب، گروه ها و جریان سیاسی و اجتماعی در روند سیاسی و هوشمندی مردم فهیم یمن امنیت و ثبات را به این کشور باز خواهد گرداند.