طرح عربستان برای ایجاد دیوار امنیتی در مرز ۸۰۰ کیلومتری با عراق

تسنیم نوشت:

حصار امنیتی و الکترونیک مرزهای شمالی عربستان با حضور ملک عبدالله پادشاه این کشور مورد بهره برداری قرار گرفت.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری دولتی عربستان، عربستان سعودی از حصاری امنیتی در مرزهای شمالی خود بهره برداری کرد که اولین گام در راستای جلوگیری از نفوذ افراد و قاچاق در مرزهایش با کشورهای همسایه به شمار می رود.
عبدالله بن عبدالعزیز پروژه احداث حصار امنیتی در مرزهای شمالی این کشور را مورد بهره برداری قرار داد و مراحل احداث و ویژگی های آن را از طریق یک نوار ویدئویی مشاهده کرد.
پروژه احداث حصار امنیتی در مرزهای شمالی که مورد بهره برداری قرار گرفت، شامل 50 دوربین دید در روز و دید در شب به همراه 40 برج مراقبت و 50 رادار به همراه خاکریز و حصاری توری و حصاری آهنی است؛ به گونه ای که براساس نوشته خبرگزاری دولتی عربستان، نفوذ افراد و قاچاقچیان سلاح و مواد مخدر و احشام را اکنون به صفر رسانده است.
مرزهای عربستان با عراق 800 کیلومتر است.
دولت عربستان در سال 2009 میلادی با شرکت دفاعی اروپایی "آی.ای.دی. اس" برای احداث یک حصار امنیتی بسیار پیشرفته که همه مرزهای 90 هزار کیلومتری این کشور را پوشش دهد، قرارداد امضا کرد.
هدف اصلی از این پروژه تضمین امنیت مرزهای سعودی با عراق بود اما با افزایش نگرانی ها از عملیات نفوذ القاعده، وزارت کشور سعودی تصمیم به گسترش این حصار کرد تا همه مرزهایش با کشورهای همسایه را شامل شود.

5252

کد N488145