توضیح افخم در خصوص فرود اضطراری یک فروند هواپیما خارجی در فرودگاه بندرعباس

سیاست خارجی

عدم همخوانی بخشی از اطلاعات طرح پرواز با اظهارات خلبان در خصوص هواپیمای مزبور و همچنین عدم سوخت کافی برای بازگشت آن به مبدا پرواز موجب گردید مسئولین ذیربط با رعایت موارد فوق، اجازه فرود هواپیما در فرودگاه بندرعباس را صادر نمایند.

سخنگوی وزرات امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص فرود اضطراری یک فروند هواپیما خارجی در فرودگاه بندرعباس توضیحاتی ارائه كرد.

به گزارش ایلنا، مرضیه افخم در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص فرود اضطراری یک فروند هواپیمای خارجی که در مالکیت شرکت فلای دبی متعلق به کشور امارات بوده گفت: عدم همخوانی بخشی از اطلاعات طرح پرواز با اظهارات خلبان در خصوص هواپیمای مزبور و همچنین عدم سوخت کافی برای بازگشت آن به مبدا پرواز موجب گردید مسئولین ذیربط با رعایت موارد فوق، اجازه فرود هواپیما در فرودگاه بندرعباس را صادر نمایند.

وی اضافه کرد: پس از انجام بررسی مستندات پرواز و رفع ابهام ایجاد شده و عدم اشکال در ادامه مسیر پروازی به این هواپیما اجازه ترک فرودگاه بندرعباس داده شد.

کد N487759