آرای ۴۹ محل رای دهی افغانستان باطل اعلام شد

آسیا اقیانوسیه

رسانه ها از ابطال آرای ۴۹ محل رای دهی انتخاباتی افغانستان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری جمهور، مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان آرای ۴۹ محل رای دهی را باطل اعلام کردند.

نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان امروز شنبه در نشست خبری گفت: در پنجمین جلسه علنی درباره آرای ۵۰ محل رای دهی، آرای ۴۹ محل باطل اعلام شد.