با تصمیم دادستان کل مصر؛

پرونده جاسوسی "محمد مرسی" برای قطر به دادگاه جنایی قاهره ارجاع داده شد

آفریقا و خاورمیانه

دادستان کل مصر امروز پرونده جاسوسی "محمد مرسی" رئیس جمهور معزول این کشور برای قطر را به دادگاه جنایی قاهره جهت بررسی ارجاع داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دادستانی کل مصر امروز از ارجاع پرونده اتهامی"محمد مرسی" رئیس جمهور معزول این کشور به دادگاه جنایی قاهره خبر داد.

محمد مرسی در این پرونده به ارائه مدارک و اسناد محرمانه و حاکمیتی مصر به قطر در جریان دوران ریاست جمهوری‌اش متهم است.

بنابر اعلام دستگاه قضایی مصر، مرسی در آن زمان از طریق شبکه قطری الجزیره، برای مقامات دوحه جاسوسی کرده است.

دادستانی مصر هنوز موعد برگزاری محاکمه رئیس جمهور معزول این کشور در پرونده جاسوسی اعلام نکرده است.

محمد مرسی در برخی از پرونده های اتهامی خود به اعدام محکوم شده است.