تشکیل پرونده جنایی برای یک شهروند تاجیک که علیه سوریه می جنگد

پرونده جنایی,کولاب

دوشنبه ـ ایرنا ـ وزارت امور داخله جمهوری تاجیکستان، در غیاب یک شهروند این کشورکه در سوریه علیه دولت بشار اسد می جنگد، پرونده جنایی باز کرد.

به گزارش ایرنا ، به نقل از دفتر مطبوعات وزارت امور داخله تاجیکستان ، شعبه مبارزه علیه جنایت های سازمان یافته استان ختلان تاجیکستان ، روز شنبه علیه ˈفرخ جان بارانفˈ متولد سال 1983 ، ساکن شهر کولاب که از مسیر روسیه برای جهاد به سوریه رفته است، پرونده جنایی باز کرد.

وزارت امور داخله تاجیکستان به جز فرخ جان علیه پنج ساکن شهر کولاب با اتهام شرکت در جنگ های سوریه پرونده جنایی باز کرده است.

چندی پیش نیز سه ساکن این منطقه به اتهام شرکت در نزاع مسلحانه کشور های دیگر، محکوم شدند .

دادگاه استان ختلان قرار است، به زودی حکم ˈ دولت چالفˈ یکی از فرماندهان سابق نیروهای مرزبانی تاجیکستان و چهار نفر از همراهان وی را که متهم به جذب ساکنان شهر کولاب برای جنگ علیه سوریه هستند را صادر کند.

مقامات تاجیکستان چندی پیش اعلام کردند ، افرادی که به صورت داوطلبانه از سوریه برگردند و از جنگ دست بکشند را مجازات نخواهد کرد.

بر اساس اطلاعات رسمی حدود 200 نفر و به بنا به آمارهای غیر رسمی حدود 500 شهروند تاجیکستان ،علیه حکومت بشار اسد در سوریه می جنگند.

اساق*5*ه.ص*1579*
کد N487343