عصبانیت سوئیسی ها از نحوه رانندگی گردشگران عرب

گردشگران عرب,رانندگی

برلین - ایرنا - نحوه رانندگی عرب ها و رعایت نکردن قوانین رانندگی از سوی گردشگران عرب، حتی مردم سوئیس که به مهمان نوازی شهره هستند را نیز عصبانی و کلافه کرده است.

به گزارش روزنامه آلمانی زبان ˈ20 دقیقهˈ سوئیس، گردشگران عرب که بعد از پایان ماه رمضان برای مسافرت به شهرهای مختلف کشور خوش آب و هوای سوئیس سرازیر شده اند، با رانندگی بسیار بد و خطرناک خود حتی صدای مردم میهمان نواز شهرهای توریستی این کشور را نیز درآورده اند.

در گزارش این روزنامه آمده است: گردشگران بسیار زیادی از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس از پایان ماه رمضان از زیباترین مناطق سوییس دیدن می کنند و شهرهای اینترلاکن و گرینوالد در برن علیا در 60 کیلومتری پایتخت جزء مناطقی هستند که این گردشگران عرب زیاد به آنجا سفر می کنند.

این گزارش می افزاید: این درحالی است که حتی اهالی اینترلاکن که در زمینه میهمان دوستی در بین شهرهای سوییس شهره اند، این روزها دیگر بخاطر نحوه رانندگی این گردشگران عرب عصبانی هستند.

این روزنامه به نقل از مسئول گردشگری شهر اینترلاکن، نوشت: امسال بویژه بخاطر ازدیاد گردشگران عرب در برن علیا، نحوه نامناسب و خطرآفرین رانندگی آنها بسیار محسوس بوده است.

به گفته این مقام گردشگری سوئیس، عرب ها تقریبا اصلا رعایت مقررات رانندگی را نمی کنند، به هیچ عنوان به مقررات امنیتی رانندگی توجهی نکرده و به موضوعاتی از جمله حق تقدم احترام نمی گذارند و بیشتر در محل های توقف ممنوع پارک می کنند.

وی افزود: گردشگران عرب با خودروهای بسیار گراقیمت خود بطور چشم بسته از سیستم راه یاب خود استفاده کرده و هر چه این سیستم می گوید را عمل نموده و اغلب حتی در روی پله ها توقف می نمایند.

به گفته مسئول گردشگری اینترلاکن، بقدری پارک خودرو در مکان های نامناسب از سوی این گردشگران از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس افزایش یافته که پلیس برن علیا مجبور شده تا مامورانی را در محل های گردشگری مستقر نماید تا از این عمل از سوی آنها جلوگیری بعمل آورد.

مسئول راهنمایی و رانندگی برن علیا نیز تاکید می کند که این افراد اغلب مقررات رانندگی موجود در محل های توریستی را می دانند اما اصلا آنها را رعایت نمی کنند و علامت ها و مقررات مزبور برای آنها بی تفاوت است.

به گفته مسئولین راهنمایی و رانندگی و مناطق توریستی برن علیا، آنها از این بابت که گردشگران ثروتمند عرب به مناطق آنها می آیند خوشحال هستند ولی امیدوارند که مسئولین کشور بگونه ای به این مسافران یادآور شوند که مقررات رانندگی و راهنمائی برای اجرا هستند و نه به عنوان تشریفات.

اروپام*4*1701** 1337
کد N487220