دولت جدید عراق طی ساعات آتی معرفی می شود

آفریقا و خاورمیانه

رسانه های عراقی اعلام کردند که دولت جدید این کشور طی ساعات آتی به پارلمان معرفی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، یک منبع آگاه در دفتر حیدر العبادی نخست وزیر عراق امروز اعلام کرد که دولت جدید این کشور طی ساعات آتی به پارلمان عراق معرفی خواهد شد.

این منبع افزود: برخی فراکسیون های پارلمانی برای تحمیل شروط خود از فرصت سوء استفاده کرده اند، اما حیدر العبادی هرگز شروطی را که غیر قانونی باشد، نخواهد پذیرفت.