سخنگوی وزارت امور خارجه:

مشکل روادید دانشجویان ایرانی در نروژ مرتفع شد 

سیاست خارجی

سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد: مشکل تبدیل روادید موقت تعدادی از دانشجویان ایرانی در اسلو که علیرغم درخواست مسئولین دانشگاهی  متوقف شده بود هم اینک مرتفع شده و انتظار می رود با اقدامات سازنده دولت نروژ مشکل افراد باقی مانده نیز حل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به سوالی در خصوص مشکلات دریافت روادید و اقامت برخی از دانشجویان ایرانی درنروژ گفت: بر اثر پیگیریهای وزارت امور خارجه و سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلو مشکل تبدیل روادید موقت تعدادی از دانشجویان ایرانی در این کشور که علیرغم درخواست مسئولین دانشگاهی متوقف شده بود هم اینک مرتفع شده و انتظار می رود با اقدامات سازنده دولت نروژ مشکل افراد باقی مانده نیز حل شود.

مرضیه افخم اضافه کرد: وضعیت دانشجویان ایرانی در نروژ از همان ابتدا با جدیت و حساسیت از سوی وزارت امور خارجه مورد پیگیری و رسیدگی قرار گرفته و از همه ظرفیتها در این رابطه استفاده شده است. بر این اساس موضوع با کلیه مقامات ذیربط و موثر دولت نروژ از جمله مقامات سیاسی و وزیر آموزش و تحقیقات، وزیر دادگستری، رئیس پلیس مهاجرت مذاکره و اجرای حق آموزش اتباع ایرانی و منع تبعیض برابر تعهدات بین المللی دولت نروژ یادآوری شد و در تهران نیز سفیر آن کشور دعوت و بر این امر تاکید مجدد صورت گرفته است.

سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد: در تکمیل این اقدامات هماهنگی های لازم با مراجع ذیربط داخلی برای اختصاص اعتبارات ضروری و حمایتهای مقتضی صورت گرفته است.

مرضیه افخم در پایان ضمن تشکر از دغدغه های به جای شخصیتها و رسانه های محترم در خصوص سرنوشت دانشجویان ایرانی در خارج از کشور و بویژه کشور نروژ تاکید کرد: موضوع از طریق مجاری دیپلماتیک و کنسولی با نهایت دقت دنبال خواهد شد .