روسیه در قطب شمال پایگاه نظامی می سازد

پایگاه,قطب شمال

مسکو-ایرنا- دریادار ˈولادیمیر کورولفˈ فرمانده ناوگان شمال روسیه روز شنبه اعلام کرد که این کشور امسال پایگاهی نظامی در جزایر نووسیبیرسک در محدوده قطب شمال تاسیس می کند.

به گزارش خبرگزاری روسی ˈاینترفاکسˈ،ورولف افزود: ناوگروه دریایی از ناوگان شمال روسیه برای تاسیس این پایگاه نظامی، بندر سوروموسک را به مقصد جزایر نووسیبیرسک ترک کرده است.

وی یادآوری شد: ناوگروه ناوگان شمال روسیه شامل چند ناو و کشتی پشتیبانی است و فرماندهی آن برعهده رزمناو ˈآدمیرال لوچنکوˈ قرار دارد.

ورولف اضافه کرد: این ناوگروه در آبهای یخی منطقه قطب شمال توسط دو ناو اتمی یخش شکن همراهی خواهد شد.

به گفته دریادار کورولف نیروهای روسیه در پایگاه نظامی در جزایر نووسیبیرسک بطور دائمی مستقر خواهند شد و تامین امنیت این منطقه از محدوده قطب شمال را برعهده خواهند داشت.

روسیه از کشورهای مجاور قطب شمال است که بر 20 درصد از منابع طبیعی و نفت و گاز این منطقه ادعای مالکیت دارد.

اروپام**5**391**518** 1663**
کد N487018