سخنگوی وزارت امور خارجه خبر داد:

حل تبدیل روادید موقت تعدادی از دانشجویان ایرانی در نروژ

سیاست خارجی

وضعیت دانشجویان ایرانی در نروژ از همان ابتدا با جدیت و حساسیت از سوی وزارت امور خارجه مورد پیگیری و رسیدگی قرار گرفته و از همه ظرفیت‌ها در این رابطه استفاده شده است. بر این اساس موضوع با کلیه مقامات ذی‌ربط و موثر دولت نروژ از جمله مقامات سیاسی و وزیر آموزش و تحقیقات، وزیر دادگستری، رئیس پلیس مهاجرت مذاکره و اجرای حق آموزش اتباع ایرانی و منع تبعیض برابر تعهدات بین‌المللی دولت نروژ یادآوری شد و در تهران نیز سفیر آن کشور دعوت و بر این امر تاکید مجدد صورت گرفته است.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان از حل تبدیل روادید موقت تعدادی از دانشجویان ایرانی در نروژ خبر داد و بیان كرد: انتظار می‌رود با اقدامات سازنده دولت نروژ مشکل افراد باقی‌مانده نیز حل شود.

مرضیه افخم در پاسخ به سوالی در خصوص مشکلات دریافت روادید و اقامت برخی از دانشجویان ایرانی در نروژ گفت: بر اثر پیگیری‌های وزارت امور خارجه و سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلو مشکل تبدیل روادید موقت تعدادی از دانشجویان ایرانی در این کشور که علی‌رغم درخواست مسئولین دانشگاهی متوقف شده بود هم‌اینک مرتفع شده و انتظار می‌رود با اقدامات سازنده دولت نروژ مشکل افراد باقی‌مانده نیز حل شود.

وی ادامه داد: وضعیت دانشجویان ایرانی در نروژ از همان ابتدا با جدیت و حساسیت از سوی وزارت امور خارجه مورد پیگیری و رسیدگی قرار گرفته و از همه ظرفیت‌ها در این رابطه استفاده شده است. بر این اساس موضوع با کلیه مقامات ذی‌ربط و موثر دولت نروژ از جمله مقامات سیاسی و وزیر آموزش و تحقیقات، وزیر دادگستری، رئیس پلیس مهاجرت مذاکره و اجرای حق آموزش اتباع ایرانی و منع تبعیض برابر تعهدات بین‌المللی دولت نروژ یادآوری شد و در تهران نیز سفیر آن کشور دعوت و بر این امر تاکید مجدد صورت گرفته است.

سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد: در تکمیل این اقدامات هماهنگی‌های لازم با مراجع ذی‌ربط داخلی برای اختصاص اعتبارات ضروری و حمایت‌های مقتضی صورت گرفته است.

افخم در پایان ضمن تشکر از دغدغه‌های بجای شخصیت‌ها و رسانه‌های محترم در خصوص سرنوشت دانشجویان ایرانی در خارج از کشور و به ویژه کشور نروژ تاکید كرد: موضوع از طریق مجاری دیپلماتیک و کنسولی با نهایت دقت دنبال خواهد شد.

کد N486961