مهدی جمعه:

تونس در معرض تهدیدهای امنیتی گسترده ای از سوی لیبی قرار دارد

آفریقا و خاورمیانه

نخست وزیر تونس اعلام کرد که تشدید اوضاع امنیتی در لیبی خطری بزرگ برای امنیت تونس محسوب می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، "مهدی جمعه" نخست وزیر تونس در گفتگو با شبکه العربیه با اشاره به بی ثباتی و ناامنی در لیبی اعلام کرد که کشورش در معرض تهدیدات امنیتی گسترده از سوی مرزهای لیبی قرار دارد.

وی همچنین بر تشدید تدابیر امنیتی در مرزهای مشترک میان لیبی و تونس تاکید کرد.

مهدی جمعه افزود: تشدید تدابیر امنیتی در مرزهای لیبی در راستای ممانعت از ورود تروریستها و افراد مسلح به تونس قرار دارد.

نخست ویزر تونس همچنین اعلام کرد که تونس در زمینه مبارزه با تروریسم دست دوستی به سوی لیبیاییها دراز می کند بدون آنکه در امور داخلی این کشور مداخله کند.