آصفی در گفتگوی مشروح با مهر: 

مذاکرات پیشرفت نسبی داشته است/حامیان مذاکره به اشتباه توقعات را بالا بردند/غربی ها بخواهند تحریم های شورای امنیت یک روزه لغو می شود/عربستان نمی تواند تنها بازیگر منطقه باشد