زیباکلام خطاب به رئیس جمهور:وقتی یک روزنامه بسته می شود شما چقدر ناراحت می شوید؟

صادق زیباکلام

صادق زیباکلام نمره قابل قبولی به دولت در زمینه جامعه مدنی و آزادی های اجتماعی نمی دهد.

به گزارش خبرآنلاين، صادق زيباکلام عضو هيات علمي دانشگاه تهران در گفت و گوي مشروح خود در کافه خبر درباره اينکه چرا نمره قابل قبولي در اين زمينه به روحاني و تيمش نمي دهد گفت: علت اين است که من خيلي مطمئن نيستم که اين حوزه چقدر براي آقاي روحاني مهم بوده است. من کمتر ديده ام که آقاي روحاني در سخنراني هاي خود ، به اين مسائل اشاره بکند. من نمي گويم که شعار بدهد و باعث تحريک اصولگرايان بشود. ولي مي تواند خيلي محترمانه و در عين حال جدي بگويد که اين مسايل براي من به عنوان رئيس جمهور مطرح است. بالاخره بخشي از آن 19 ميليون نفري که به من راي دادند، اين مسايل براي آن ها مطرح بوده است. اگر اين مسايل براي آن ها مطرح نبود مي رفتند به سعيد جليلي راي مي دادند، چراکه اين مسايل براي او مطرح نيست. مي رفتند به محسن رضايي و قاليباف راي مي دادند. اما به من راي دادند و به گونه اي با من بيعت کردند که ما به تو راي مي دهيم که حقوق اساسي ، جامعه مدني ، حقوق شهروندي، آزادي زندانيان سياسي، آزادي مطبوعات  و ... براي اين ها شما يک کارهايي بکنيد.

زيباکلام در ادامه گفت: چيزي که براي من مهم است اين است که آقاي روحاني چقدر دغدغه اينها را دارد. خطاب من به آقاي روحاني این است که من مي دانم که بسته شدن روزنامه دست شما نيست ولي سوال من ازشما اين است که چقدر دغدغه اين را داريد؟ وقتي يک روزنامه بسته مي شود شما چقدر ناراحت مي شويد؟ بعضي وقت ها دلم مي خواهد از آقاي روحاني بپرسم که شما چقدر دغدغه زندانيان سياسي و رفع حصر را داريد؟ دوست دارم فکر کنم که ايشان اين دغدغه ها را دارد، چراکه خيلي از آن 19 ميليون نفر فکر کردند که ايشان دغدغه آزادي هاي مدني را دارد و من هم يکي از آن 19 ميليون نفر بودم.

مشروح گفت و گوي زيباکلام در کافه خبر به زودي منتشر خواهد شد. 

2929

 

 

کد N486738