آرامش سیاسی نسبی؛دستاورد مهم دولت روحانی

دولت یازدهم,حسن روحانی

آرامش و ثبات سیاسی یکی از مهم ترین زمینه‌های پیشرفت جامعه در تمامی عرصه‌های مورد نیازاست.

محمدصادق خادم قائمی: طبیعتا عدم درگیری ها و آرامش بین قوای سه‌گانه و فعالان سیاسی و مسئولین بستری برای رشد اقتصادی و حرکت جامعه به سوی آرمان‌های برنامه ریزی شده در قانون اساسی و سندهای چشم انداز است.بدون شک اختلاف در فکر و سلیقه در هر اجتماعی نه تنها امری طبیعی بلکه به اعتقاد بعضی علمای علم سیاست ضروری انگاشته شده اما اگر این اختلافات بیش از حد باشد و فراتر از نظریاتی که به منظور کمک به آرامش است مطرح شود یقینا دودی در چشم همه مردم کشور است و تمام نیرو و انرژی مفید مردم و مسئولین را صرف بازی ها و بحث هایی می‌کند که جز اشخاصی خاص و معلوم الحال کسی سود نمی‌برد.
وحدت سیاسی مسئله ای است که بارها در سنوات اخیر مورد تاکید رهبری معظم انقلاب بوده و هربار از وحدت دور شدیم ضربات سنگینی خوردیم. فراموش نمی‌کنیم جریاناتی که چندسال پیش بین دولت نهم و دهم و مجلس شورای اسلامی بود. بی نهایت شرمسار شدیم زمانی که مسئولین ارشد کشور در صحن علنی مجلس در حالی که صحبت هایشان به صورت زنده پخش می‌شد بدترین جملات و ادعاها و شاید تهمت ها را نثار یکدیگرکردند. اصلا به دنبال تکرار مصادیق و مثال ها نیستیم که اگر بودیم یقینا می‌شد مقاله ای حاشیه ای پر از آب و تاب نوشت. چندین مثال را نوشتم و باز حذف کردم چون حتی به زبان آوردن خاطرات آن روزها که گویی برنامه نود تماشا می‌کردیم به جای اخبار سیاسی کشور آدمی را متزجر می‌کند. بارها رهبر معظم انقلاب به صورت کلی و دفعات نه چندان کمی هم به صورت موردی و خاص از درگیری بین قوا انتقاد کردند.
در یک سال اخیر دولت یازدهم اختلاف عقیده و سلیقه در تمامی مسائل وجود داشت که امری طبیعی بود و هر رویکرد دیگری جز رویکرد این دولت نیز در این یک سال حاکم بود، باز هم تفکری مقابل آن تفکر وجود داشت و انتقادات در جریان بود. اما آنچه مهم است نحوه تعامل مسئولین با یکدیگر است که اجازه برهم خوردن وحدت سیاسی را ندهند.
از هرجهت کارنامه یک ساله دولت قابل بررسی است و هرنمره ای از قبولی تا رد را می‌تواند بگیرد، اما انصافا صحبت های چند روز پیش حضرت آقای شاهرودی نقطه عطفی در این کارنامه و امتیازی درخشان بود که شاید در هشت سال و شاید حتی بیشتر از هشت سال اخیر بی سابقه بود.آنجا که فرمودند تا کنون و در این یک سال سران قوا هیچ نامه ای یا شکایتی از یکدیگر به رهبری یا هیئت حل اختلاف قوا تنظیم نکرده اند. به گفته ایشان هماهنگی بین قوای سه گانه بسیار خوب است. این وحدت حلقه گمشده زنجیر ارتباطی دولت قبلی با مجلس بود که وحدت سیاسی را به کل از بین می‌برد.
این مطلب را با جملاتی از رهبر معظم انقلاب به پایان می‌بریم که پنجشنبه 13/6/93 فرمودند: «اگرچه در مسائل سیاسی اختلاف سلیقه وجود دارد اما این موضوع نباید وحدت و همدلی کشور را از بین ببرد»«حمایت از دولت و دستگاههای اجرایی وظیفه همه است.البته این، به معنای انتقاد نکردن و مطرح نشدن نقاط ضعف برنامه ها و سیاستهای اجرایی نیست اما این انتقادها نباید بصورت تخریب باشد.»

/2727

کد N486379