همایش بین المللی امبروزتی در ایتالیا آغاز شد

همایش,ایتالیا

رم - ایرنا - چهلمین دوره ازهمایش مهم بین المللی سیاسی و اقتصادی ˈ امبروزتیˈ درˈچرنوبیوˈ درشمال ایتالیا باحضور سران دولتها، نمایندگان عالی نهادهای اروپایی، وزار، اقتصاددانان، برندگان جایزه نوبل، صاحبان صنایع، کارآفرینان، مدیران ارشد وکارشناسان سراسر جهان آغاز بکارکرد.

به گزارش ایرنا بنقل از منابع خبری، شرکت کنندگان دراین همایش سالانه با عنوان ˈسناریوی امروز وفردا برای استراتژی های رقابتیˈ به مدت سه روز به بحث وتبادل نظر درباره چشم اندازهای اقتصادی وموضوعات تاثیرگذار بر اقتصاد جهانی وبطور کلی جامعه مدنی می پردازند.

دراین همایش، که نخستین دوره ان درسال 1975 میلادی برگزار شد، کارشناسان ازطریق دیدارها، گفت وگو ها ، معرفی تحقیقات وکارگاه آموزشی درخصوص سناریوی اقتصادی وژئوپلیتیک اروپا وجهان بحث وتبادل نظر می کنند.

دراین همایش همچنین تاثیرات تحولات علمی وفنی درآینده برنهادها، شرکت ها و جامعه مدنی مورد مطالعه قرار می گیرد واقتصاددانان معروفی ازجمله ˈنوریل روبینیˈ وˈکنت روگوفˈ نیزامروز به شرح چشم انداز اقتصادی با حضور ˈپیتر پارتˈ از بانک مرکزی اروپا می پردازند.

گفتنی است که ˈمتئو رنتزیˈ نخست وزیر ایتالیا درهمایش امسال شرکت نخواهد کرد اما درعوض وزاری اقتصاد، کشور، مدیریت دولتی، اصلاحات قانون اساسی ، توسعه ، سلامت، حمل و نقل و کار دولت وی حضور دارند.

همچنین بسیاری ازنمایندگان کمیسیون اروپا ازجمله ˈخوزه مانوئل باروزوˈ رییس کمیسیون اروپا دراین همایش سه روزه شرکت دارند.

اروپام*5*461*1859
کد N485499