نیروی واکنش سریع ناتو تشکیل می شود

دبیر کل,اوکراین

تهران ؛ ایرنا - آندرس فاگ راسموسن دبیر کل ناتو از توافق رهبران این سازمان برای تشکیل یک نیروی واکنش سریع به عنوان بخشی از تلاش ها برای اطمینان سازی مجدد به هم پیمانانی کشورها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از نیوپورت در انگلیس ، این هم پیمانی براثر بحران اوکراین و ظهور افراط گرایی در برخی مناطق دچار تزلزل شده است.

راسموسن ضمن تقبیح آنچه که تعرض روسیه به اوکراین خواند، گفت : در نتیجه این توافق،ناتو قادر خواهد بود ˈ در بخشهای شرقی پیمان ناتو به طور دوره ای حضور مداوم داشته باشد. ˈ

مترجمام 1408** 1917
کد N485477