تشکیلات خودگردان فلسطین:

بازسازی نوارغزه به 7 میلیارد و 800 میلیون دلار نیاز دارد

آفریقا و خاورمیانه

تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد که عملیات بازسازی نوارغزه حدود 7 میلیارد و 800 میلیون دلار هزینه در بر خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد که هزینه عملیات بازسازی نوارغزه حدود 7 میلیارد و 800 میلیون دلار خواهد بود.

بازسازی نوار غزه شامل بازسازی زیرساخت ها از جمله بخش انرژی است و این بخش نیازمند 250 میلیون دلار است. بازسازی مناطق مسکونی نیز که شامل احداث 17 هزار منزل است هزینه ای حدود دو میلیارد و 500 میلیون دلار نیاز خواهد داشت.

بخش آموزش نیز نیازمند 143 میلیون دلار است و بقیه هزینه های بازسازی نوار غزه مربوط به بخش های مالی، بهداشتی، کشاورزی و حمل و نقل است.

فلسطینی ها برای بازسازی نوار غزه به کمک های خارجی احتیاج دارند و این کمک ها از طریق بازگشایی گذرگاه های غزه و رژیم صهیونیستی به غزه ارسال خواهد شد.

گزارش های سازمان ملل متحد حاکی از آن است که 106 هزار شهروند فلسطینی از مجموع یک میلیون و 800 هزار فلسطینی ساکن غزه به دلیل جنگ اخیر در این منطقه از خانه و کاشانه خود آواره شده اند.