نبیه بری نامزد انتخابات پارلمان لبنان شد

واحدمرکزی خبر نوشت:

نبیه بری رئیس مجلس لبنان به طور رسمی نامزد انتخابات پارلمانی این کشور شد. 

به گزارش شبکه تلویزیونی المنار، اعلام نامزدی نبیه بری در انتخابات پارلمانی لبنان، تاکید بر مخالفت او با تمدید دوره کنونی پارلمان این کشور است.
فراکسیون وفاداری به مقاومت (حزب الله) و فراکسیون تغییر و اصلاح (میشل عون) هم اعلام کردند با پیروی از نبیه بری نامزدان خود را برای انتخابات پارلمانی لبنان تعیین می کنند.
گروه چهاردهم مارس خواستار تمدید دوره کنونی مجلس لبنان است، اما نبیه بری تهدید کرده بود اگر فراکسیون های مجلس برای انتخاب رئیس جمهور به توافق نرسند، از تمدید دوره این مجلس خودداری خواهد کرد تا انتخابات پارلمانی برگزار شود.
«نبیه بری» بر برگزاری انتخابات پارلمانی لبنان در زمان قانونی تاکید کرده بود. نامزدهای انتخابات پارلمانی لبنان تا شانزدهم این ماه فرصت دادند ثبت نام کنند.
ثبت نام رسمی نبیه بری برای نامزدی در انتخابات پارلمانی لبنان گروه چهاردهم مارس به ویژه حزب المستقبل را در تنگنا قرار می دهد.
با فراهم شدن مقدمات انتخابات پارلمانی لبنان، دولت تمام سلام به دولت موقت تبدیل خواهد شد.

4949

کد N484961