به منظور برگزاری کمیته مشترک سیاسی تهران و پروتوریا؛

امیرعبداللهیان راهی آفریقای جنوبی شد

سیاست خارجی

برگزاری نشست مشترک سیاسی، دیدار با مقامات سیاسی و اقتصادی آفریقای جنوبی و ملاقات با ماشابانه وزیر خارجه آفریقای جنوبی در دستور کار این مرحله از رایزنی های دو کشور قرار دارد.

معاون امور عربی و آفریقای وزارت امور خارجه به منظور برگزاری کمیته مشترک سیاسی تهران و پروتوریا عازم این کشور شد.

به گزارش ایلنا, برگزاری نشست مشترک سیاسی، دیدار با مقامات سیاسی و اقتصادی آفریقای جنوبی و ملاقات با ماشابانه وزیر خارجه آفریقای جنوبی در دستور کار این مرحله از رایزنی های دو کشور قرار دارد.

کد N484620