پنج مامور ارشد پلیس ترکیه متهم به تلاش برای براندازی شدند

پلیس

آنکارا - ایرنا - دادگاه استانبول پنج مامور ارشد پلیس ترکیه را متهم به ˈتلاش برای براندازی دولتˈ این کشور کرد.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، دادگاه استانبول با رسیدگی به پرونده 12 مامور پلیس بازداشتی، رای به آزادی هفت نفر از آنان و ادامه بازداشت پنج مامور دیگر از جمله رییس سابق شعبه امور مالی و معاونین این شعبه به اتهام تلاش برای براندازی دولت ترکیه داد.

این ماموران پلیس به اتهام ارتباط با ˈجماعت گولنˈ پس از عملیات علیه فساد مالی و ارتشاء در آذر ماه سال گذشته و متهم شدن چهار وزیر سابق و فرزندان ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه به فساد و تلاش برای دستگیری آنها ، ماه گذشته بازداشت شده بودند.

دولت آنکارا عملیات علیه فساد مالی و ارتشا در سال گذشته را به عنوان ˈعملیات براندازیˈ ترتیب داده شده از سوی جماعت گولن ارزیابی می کند.

متعاقب عملیات یاد شده، هزاران نفر از منسوبین جماعت گولن از ادارات دولتی ترکیه اخراج شدند.

گفته می شود تنها در اداره پلیس ترکیه محل خدمت بیش از 30 هزار پلیس در طول شش ماه گذشته تغییر کرده است.

خاورم**2012**1651
کد N484094