دستگیری171مهاجرغیرقانونی در یونان

غیر قانونی,یونان

آتن- ایرنا- گارد ساحلی یونان روز پنجشنبه اعلام کرد: 171مهاجر غیرقانونی را که تلاش می کردند وارد سواحل یونان شوند، دستگیر کرده است.

گارد ساحلی یونان علت افزایش مهاجرت غیرقانونی به این کشور را ادامه درگیری ها و جنگ های داخلی در سوریه، عراق، افغانستان، لیبی و برخی کشورهای منطقه اعلام کرده است.

برپایه این گزارش، 84 مهاجرغیرقانونی در روزهای گذشته که از طریق مرزهای شرقی قصد ورود به یونان را داشتند توسط نیروهای دریایی این کشور دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

گارد ساحلی یونان همچنین اعلام کرد : 45 مهاجر غیرقانونی دیگر امروز(پنجشنبه) در سواحل جزیره ˈلزویˈ واقع درجنوب شرقی یونان و 42 مهاجر نیز در سواحل جزیرهˈ آگاننیسوˈ دستگیر و تحویل مقامات محلی شدند.

فرمانده بنادر یونان با اشاره به درگیری ها و بروز ناامنی در کشورهای سوریه و عراق گفت: تعداد زیادی از شهروندان این کشورها به علت تخریب خانه و کاشانه و نبود امنیت جانی، به همراه اعضای خانواده خود مجبور به ترک وطن و راهی یونان و دیگر کشورهای اروپایی می شوند.

اروپام*5**462**1485 ** 1064
کد N484084