ترس از وجود تونل های مقاومت لبنان

نظامیان صهیونیست یک پایگاه نظامی در مرزهای لبنان را تخلیه کردند

تونل ها,فلسطین اشغالی

بیروت – ایرنا – رادیو شهرک نشینان صهیونیست( کانال هفتم) اعلام کرد که ارتش صهیونیستی به دلیل ترس از وجود تونل های حفر شده توسط نیروهای حزب الله زیر یک پایگاه نظامی در مرزهای شمالی فلسطین اشغالی و جنوبب لبنان، این پایگاه را تخلیه کرد.

به گزارش ایرنا،روزنامه لبنانی الاخبار در شماره روز پنجشنبه خود به نقل از این کانال صهیونیستی افزود: تونل های حزب الله تنها موجب ترس شهرک نشینان نشده وسربازان و افسران ارتش اسراییل هم نگران و وحشت زده هستند و این نگرانی در رفتارهای آنها در منطقه کاملا احساس می شود.

کانال هفتم با بیان اینکه ترس و نگرانی ها تنها نتیجه احتمالات وارزیابی های نظری نیست، اعلام کرد که فرماندهان ارتش اسراییل به سناریوی حفر تونل ها توسط نیروهای حزب الله و انفجار آنها در مناطق حساس و نظامی باورکامل دارند.

این کانال همچنین خاطرنشان کرد: نظامیان اسراییل همواره صحبت می کنند و می گویند که نیروهای تخریب و شناسائی حزب الله همین نزدیکی ها هستند وهمه تحرکات ما را زیر نظر دارند وهمه چیز را درباره ما می دانند.

رادیو شهرک نشینان صهیونیست اعلام کرد که فرماندهان ارتش از هرگونه اظهار نظر در این باره خودداری کردند.

کانال هفتم به نقل یک منبع نظامی گفت که نیروهای ویژه ارتش اسراییل پیوسته سرگرم بررسی منطقه هستند و بررسی موضوع تونل ها از ماموریت های اصلی آنها است.

« یائیرگولان» فرمانده منطقه شمال فلسطین اشغالی یک ماه قبل با مسئولان محلی شهرک نشینان صهیونیست در این منطقه و نزدیک مرزهای جنوب لبنان دیدار و در باره ترس آنها از تونل های حزب الله که گفته می شود تا الجلیل ادامه دارد، گفت وگو کرد.

وی برای بازگرداندن آرامش و کاهش ترس ونگرانی شهرک نشینان گفت که دستگاه های امنیتی تاکنون هیچ اطلاعاتی از تونل های هجومی حزب الله بدست نیاورده اند.

« مونی کاتس» فرمانده یگان 91 ارتش صهیونیستی مستقر در مرزهای جنوب لبنان به این مسئولان محلی مشابه اطلاعات یائیر گولان را منتقل کرد تا آرام شوند.

اما کانال هفتم صهیونیستی تاکید کرد: شرایط منطقه به نظر آرام می رسد اما ترس نظامیان و ارتش از تونل ها جدی است و چه بسا مکان برخی از این تونل ها را می دانند و دست کم رفتار آنها و تخلیه برخی پایگاه ها بیانگر آن است.

خاورم ** 1324
کد N483632