از واکنش به خبر اشتغال زنان در کافی‌شاپ‌ ها تا اداره صداو سیما وسد هایی که آبی ندارد

دولت یازدهم

معاون رئیس جمهور به موضوع اشتغال زنان در کافی شاپ ها واکنش نشان داد.

مولاوردی در گفت وگوی خود تلاش کرده اظهار نظر صریح در این باره نداشته باشد، اما گفته است که در این باره نیاز به بررسی‌های کارشناسی دارد. حرفهای معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده  را اینجا ببینید.
محمد حسن آصفری از نمایندگان استیضاح کننده وزیر علوم  در گفت وگو با خبرآنلاین حرفهایی درباره رابطه دولت و مجلس و خبرهای که درباره استیضاح ها گفته می شود. اینجا را ببینید.
سدهای تهران که به گِل بنشینند، کدام را ترجیح می دهید؛ آب جیره‌بندی شود یا نیترات بخورید؟ گزارش خبرآنلاین در این باره را اینجا مطالعه کنید.
سیدعبدالجواد موسوی هم درمطلبی با عنوان« آقای ضرغامی یک دهه صدا و سیما را با این منطق اداره می کرده» یادداشتی درباره حرفهای رئیس سازمان صداو سیما نوشته است که می توانید آن را اینجا مطالعه کنید.

کد N483461