برگزاری سومین نشست گفت‌وگوهای سیاسی میان جمهوری اسلامی ایران و قطر

سیاست خارجی

در این دیدار همچنین طرفین با توجه به طرح پیشنهادی رئیس جمهوری اسلامی ایران و تصویب آن در سازمان ملل با عنوان "جهان علیه خشونت و افراط گرایی" (WAVE)، بر همفکری و تبادل نظر در مراکز مطالعاتی و علمی از جمله برگزاری میزگردهای مشترک در راستای نهادینه‌سازی این طرح و با هدف تقویت گفتمان اعتدال و مبارزه با افراط‌گرایی تاکید کردند.

سومین جلسه گفت‌وگوهای مشترک سیاسی بین جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر به ریاست معاونان وزرای خارجه دو کشور در امروز در وزارت امور خارجه برگزار گردید.

به گزارش ایلنا، حسین امیرعبداللهیان در این نشست آخرین وضعیت روابط دوجانبه را با همتای قطری خود محمد بن عبدالله الرمیحی بر اساس توافقات به عمل آمده در دو نشست قبل مرور نموده و راهکارها و پیشنهادات جدید را مورد گفت‌وگو قرار دادند.

در این دیدار همچنین طرفین با توجه به طرح پیشنهادی رئیس جمهوری اسلامی ایران و تصویب آن در سازمان ملل با عنوان "جهان علیه خشونت و افراط گرایی" (WAVE)، بر همفکری و تبادل نظر در مراکز مطالعاتی و علمی از جمله برگزاری میزگردهای مشترک در راستای نهادینه‌سازی این طرح و با هدف تقویت گفتمان اعتدال و مبارزه با افراط‌گرایی تاکید کردند.

کد N483415