افزایش فشار احزاب آمریکایی براوباما برای ارسال سلاح به اوکراین

آمریکا اروپا

پس از جمهوریخواهان هم حزبی های رئیس جمهور آمریکا نیز خواستار ارسال سلاح مرگبار از سوی آمریکا برای اوکراین شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، هم حزبی های باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا خواستار ارسال سلاح های مرگبار این کشور به اوکراین هستند.

درخواست دموکرات ها از اوباما برای ارسال سلاح های مرگبار به اوکراین در حالی مطرح می شود که جمهوریخواهان این کشور از مدت ها قبل خواستار انجام این کار از سوی وی و اتخاذ مواضع محکم تر در قبال روسیه بوده اند.

دولت اوباما با وجود درخواست‌های دولت کی‌یف، برای ارسال کمک‌های کشنده با احتیاط عمل و تصریح کرده است که بحران اوکراین راه حل نظامی ندارد.