بشار اسد:

سوریه بر تقویت همکاری اقتصادی با ایران تاکید دارد