مصر از حضور کنسول آمریکا در دادگاه رهبر اخوان جلوگیری کرد

سیاسی

«محمد ناجی شحاته» قاضی دادگاه جنایی قاهره به کنسول آمریکا و معاونش اجازه نداد در جلسه محاکمه «محمد بدیع» رهبر جماعت اخوان المسلمین شركت كند.

دادگاه جنایی قاهره از حضور کنسول آمریکا در جلسه محاکمه رهبر جماعت اخوان المسلمین جلوگیری کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، «محمد ناجی شحاته» قاضی دادگاه جنایی قاهره به کنسول آمریکا و معاونش اجازه نداد در جلسه محاکمه «محمد بدیع» رهبر جماعت اخوان المسلمین شركت كند.

دادگاه جنایی قاهره امروز-چهارشنبه-بدیع و ۵۰ نفر از رهبران و اعضای جماعت اخوان المسلمین را به اتهام ایجاد اتاق عملیات برای هدایت اقدامات اخوان به منظور رویارویی با دولت، اشاعه هرج و مرج در کشور در پی پایان دادن به تحصن هواداران «محمد مرسی» رئیس جمهوری برکنار شده مصر در میدان‌های «رابعه عدویه» و «النهضه» در قاهره و برنامه ریزی برای حمله و آتش زدن مراکز پلیس، دارایی‌های خصوصی و کلیسا‌ها محاکمه می‌کند.

کد N483005