تحولات سوریه/

آتش بس 72 ساعته میان ارتش و تروریستها در داریا/ کمین ارتش سوریه برای تکفیریها در قلمون

آفریقا و خاورمیانه

برقراری آتش بس 72 ساعته میان گروههای ترویستی و نیروهای ارتش سوریه در منطقه داریا در حومه دمشق و درگیری شدید ارتش با تروریستها در القلمون از اخبار مهم سوریه به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، منابع امنیتی از برقراری توافق آتش بس 72 ساعته میان ارتش سوریه و گروههای تروریستی در منطقه داریا در حومه دمشق خبر دادند.

برقراری این آتش بس موقت باهدف فراهم شدن شرایط برای مذاکره با گروههای تروریستی در راستای مفاد توافقنامه آتش بس میان تروریستها و ارتش سوریه انجام گرفت.

از سوی یگر منابع سوری از درگیری شدید میان ارتش سوریه و تروریستها  در منطقه القلمون خبر دادند.

به موجب این گزارش تعداد زیادی از تروریستها در کمین ارتش گرفتار شده و به هلاکت رسیدند.