آیت الله نعیم آبادی:

خاستگاه داعش، وهابیت و افکار افراطی این فرقه است

سایر حوزه ها

نماینده مجلس خبرگان رهبری گفت: خاستگاه داعش و گروههای تروریستی مشابه، وهابیت و افکار افراطی این فرقه می‌باشد که بنیان آن از ده‌ها سال قبل، پایه‌گذاری شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین روز از ششمین اجلاس خبرگان رهبری، آیت‌الله نعیم آبادی با اشاره به ظهور فرقه‌های تکفیری و گروههای تروریستی و بستر‌های پدید آورنده گروههای افراطی همچون داعش گفت: خاستگاه داعش و گروههای تروریستی مشابه، وهابیت و افکار افراطی این فرقه می‌باشد که بنیان آن از ده‌ها سال قبل، پایه‌گذاری شده است تا امروز، ظهور و بروز پیدا کرده و اعمال وحشیانه و غیرقابل دفاع نسل کشی و کارهایی از این قبیل را در کشورهایی همچون سوریه و عراق، مرتکب شوند.

نماینده هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری درباره فرهنگ و القائات دشمنان افزود: برخی تناقض‌گویی‌های غرب و به‌ویژه آمریکای جنایتکار و متهم کردن دیگر کشورها به نبود آزادی حربه‌ای است که بتوانند کشورهای مستقل و پای‌بند به اصول و مبانی را منکوب و در مقابل خود و سیاستهای استعماری‌اش را به دیگران القاء نماید در حالی که خود این مدعیان آزادی، چنان سخت‌گیری‌هایی را در حق مردم خود اعمال می‌کند که قابل اغماض نیست و آنان را دچار تناقض‌گویی می‌نماید.