وزیر كشور در پاسخ به ایلنا

مردم سیستان و بلوچستان با تندروی مخالف هستند

دولت

در استان یسستان و بلوچستان و به طور کلی در مرزهای کشور مورد قابل توجه، فراگیر و حساسیت‌برانگیزی را نداشته‌ایم و به خصوص در بدنه شرقی کشور از طرف عموم مردم امید وافر و همبستگی بسیاری نسبت به حکومت وجود دارد.

وزیر كشور تاكید كرد: نسبت به تندروی در استان سیستان و بلوچستان مخالفت‌های عمده‌ای از سوی مردم وجود دارد و ما امیدواریم با اقدامات مناسب و توسعه پایدار منطقه و افزایش روزافزون امید و همکاری مردم و رسانه‌ها بتوانیم در این خصوص گام‌های بلندی را برداریم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه شنیده شده در شهر زاهدان برخی در حمایت از داعش اقدام می‌کنند و دستنوشته‌هایی روی دیوار در این خصوص نوشته‌اند، ضمن تکذیب این مسئله گفت: ما در این استان و به طور کلی در مرزهای کشور مورد قابل توجه، فراگیر و حساسیت‌برانگیزی را نداشته‌ایم و به خصوص در بدنه شرقی کشور از طرف عموم مردم امید وافر و همبستگی بسیاری نسبت به حکومت وجود دارد.

وی با اشاره به سفر روحانی به استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در آن سفر، طرح‌های مهم و موثری در خصوص اقتصاد و معیشت مردم تصویب شد و آقای نوبخت نیز تلاش کرد که این مبالغ را به شکل صددرصد تخصیص بدهد.

وزیر كشور ادامه داد: در همین رابطه همانطور که مشاهده کردید پیرامون مسئله گروگان‌گیری‌های اخیر در شرق کشور ما توانستیم این عزیزان را به وسیله ظرفیت‌های اجتماعی و نفوذ ریش‌سفیدان و طوایف آزاد کنیم. این امر به دشمن نشان می‌دهد که در این استان نیز مردم پای کار هستند.

وزیر كشور در رابطه با اقدامات تروریستی ریگی تصریح كرد: بحث دیگری که اخیرا در خصوص ریگی مطرح شد و درگیری داخلی میان آنها نشان می‌دهد که نسبت به تندروی در این استان مخالفت‌های عمده‌ای وجود دارد، ما امیدواریم با اقدامات مناسب و توسعه پایدار منطقه و افزایش روزافزون امید و همکاری مردم و رسانه‌ها بتوانیم در این خصوص گام‌های بلندی را برداریم.

کد N482552